Böngészés

-1 AUKCIÓ | 4 ONLINE FELHASZNÁLÓ | Jan. 26, 2021 19:32:59

Felhasználási feltételek

Részletek az árverési modul használatával és annak feltételeivel kapcsolatban:

1. Taggá válás, regisztrálás

Az Alapítvány által mködtetett online jótékonysági piactér elérhet mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthet, valós adatokat megadni. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, az árverési oldalt mködtet adminisztrátornak lehetsége van a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a jótékonysági árverés online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációt követen a Felhasználó fiókja 48 órán belül jóváhagyásra kerül. Az oldalon a Felhasználó kizárólag adományozói státuszba került, így teheti meg felajánlását.

Felajánlás megtétele:

Ha Ön még nem tartozik a regisztrált felhasználók közé REGISZTRÁLJON.

Alaposan vizsgálja meg azt a terméket, amire licitálni szeretne. Ha felmerülne bármilyen kérdése a termékkel kapcsolatban, érdekldjön a terméklapon keresztül, a Kérdés küldése a tárgy felajánlójának szövegre kattintva.

Amennyiben úgy tnik, mintha Önmagára licitált volna egy felhasználó, akkor vagy minimáláras a termék vagy pedig az egyik adományozó tett levédett ajánlatot a termékre. Ugyanis az adományozó ilyen esetekben a minimálárat vagy a levédett ajánlatot próbálja a licitlépcsvel megegyezen, lépésenként felüllicitálni, ezért látszik a licittörténetben egymás alatt a saját neve úgy, mintha önmagára licitálna.

Mi az a levédett ajánlat?

A levédett ajánlat egy olyan licitálási rendszer, melyben a megbízott automatikus licitálási rendszerünk licitál Ön helyett. Önnek nincs más dolga, mint meghatározni a maximum összeget, melyet az adott termékért adományozna. Ezt az összeget írja be a terméklapra, az Ide írja az ajánlatát mezbe!

Hogyan licitál a gép?

Az árverés során a számítógép az Önnek legkedvezbb módon licitál. Elször a minimális összeget ajánlja fel a vásárláshoz. Amennyiben a termék minimáláras, a gép a minimálárat fogja ajánlani. Ezt követen az árverés során mindig a lehet legkisebb összeggel licitál a termékre. Az ajánlatot természetesen csak addig az összeghatárig teszi meg, amit Ön maximális összegként megjelölt.

Példa:

Tegyük fel, hogy az árverés befejezésének idpontjában nem tartózkodik internet közelben. Eldönti, hogy a kiválasztott termékért legfeljebb 1000 Ft –ot hajlandó adományozni, ezért az Ide írja az ajánlatát mezbe beírja az 1000 Ft –ot. Az árverésen a megszerezni kívánt tárgy kikiáltási ára 500 forint, ezért ebben a pillanatban Ön a nyertes licitáló. Ezt követen egy másik licitáló 600 forintra emeli az adomány összegét, ebben az esetben automatikusan a licitlépcsvel megnövekedett összeggel (pl. ha 100 Ft a licitlépcs) 700 Ft –os ajánlattal továbbra is Ön jelenik meg nyertes licitálóként egészen addig, amíg a licit meg nem haladja az Ön által korábban ajánlott 1000 Ft –ot.

Tehát

a) 1000 Ft -ig terjed áron Ön szerzi meg a kíván terméket, vagy

b) a licitálás meghaladja az Ön által adományozni szándékozott 1000 Ft –ot, így a termék végül valaki másé lesz.

Hogyan tudom nyomon követni az engem érdekl aukciót?

Aukciófigyel

Amennyiben egyszerre több aukciót szeretne nyomon követni az aukciót adja hozzá a figyel listájához.

Hozzáadás

Minden terméklapon talál egy Hozzáadás a figyel listához szöveget. Erre kattintva tudja felvenni a termékek. A felvett termék az Eltávolítás a figyel listából szövegre kattintva törölhet a listából.

 

A felajánlás ellentételezéseként adott tárgy csak mindkét fél (az adományozó és az adományozott) beleegyezésével távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejezdött „aukció” esetén.

A tranzakció lezárását követen a Felek között adományozási szerzdés jön létre.

A szerzdésben foglaltakat mind az adományozó, mind az adományozott köteles teljesíteni és betartani, vagyis az adományozott (vagy felajánló) köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron (adományon) az adományozó részére átadni, az adományozó pedig az adományozott szerzdésszer teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron (adományon) átvenni/igénybe venni. Amennyiben az adományozó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe az oldal adminisztrátoránál jelzi, az adminisztrátor jogosult az adományozó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni

A felajánlás során, ha az adományozó licitje a legmagasabb - és az elérte a „minimálárat” -, mind az adományozó, mind az adományozott kötelezett a tranzakció teljesítésére.

Az adományozottnak és a (legmagasabb licitet adó) adományozónak az ajánlat megtételét követen (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidn belül, úgy az adományozott jogosult a jótékonysági célra felajánlott terméket újra aukcióra bocsátani.

Az Adományozó a jótékonysági céllal licitált és megnyert termék fejében felajánlott adományát 8 naptári napon belül utalja át a Noé Állatotthon Alapítvány OTP Banknál vezetett 11710002-20083777 számú számlájára, vagy paypal számlájára a felhasználónév feltntetésével.

Az adományozott a jótékonysági céllal felajánlott, az online piactéren meghirdetett adományok minségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelségéért nem felel, továbbá nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenrzéséért.Powered by WeBid © 2008, 2009 WeBid