Böngészés

-1 AUKCIÓ | 5 ONLINE FELHASZNÁLÓ | Jan. 26, 2021 19:34:17

Rólunk

Jótékonysági árverés!

Állatbarátok egy kis csoportja jótékonysági felajánlást tett a NOÉ Állatotthon Alapítványnak. A jótékony célra felajánlott tárgyakat, alkotásokat alapítványunknak adományozták, azzal a céllal, hogy az értékével segítsék munkánkat.

Az árverés folyamatos a licit(kukac)noeallatotthon.hu –ra várjuk az esetleges további  felajánlásokat. 

Az Adományozó az adományával hozzájárul az Alapítvány célkitzéseinek megvalósításához.

Az Adományozó adománya révén semmiféle vagyoni elnyhöz nem jut, azok értéke nem határozhatóak meg forintban, illetleg egyéb pénznemben.

Az Adományozott az adományt köszönettel elfogadja. 

Az Adományozott az adományozott összegrl az adományozó külön kérésére igazolást állít ki, amely nem minsül adóigazolásnak. 

 

Részletek az árverési modul használatával és annak feltételeivel kapcsolatban: 

1. Taggá válás, regisztrálás 

Az Alapítvány által mködtetett online jótékonysági piactér elérhet mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthet, valós adatokat megadni. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, az árverési oldalt mködtet adminisztrátornak lehetsége van a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a jótékonysági árverés online piacterének használatából kizárni. 

A regisztrációt követen a Felhasználó fiókja 48 órán belül jóváhagyásra kerül. Az oldalon a Felhasználó kizárólag adományozói státuszba került, így teheti meg felajánlását.

Felajánlás megtétele: 

Ha Ön még nem tartozik a regisztrált felhasználók közé REGISZTRÁLJON.

Alaposan vizsgálja meg azt a terméket, amire licitálni szeretne. Ha felmerülne bármilyen kérdése a termékkel kapcsolatban, érdekldjön a terméklapon keresztül, a Kérdés küldése a tárgy felajánlójának szövegre kattintva.

Amennyiben úgy tnik, mintha Önmagára licitált volna egy felhasználó, akkor vagy minimáláras a termék vagy pedig az egyik adományozó tett levédett ajánlatot a termékre. Ugyanis az adományozó ilyen esetekben a minimálárat vagy a levédett ajánlatot próbálja a licitlépcsvel megegyezen, lépésenként felüllicitálni, ezért látszik a licittörténetben egymás alatt a saját neve úgy, mintha önmagára licitálna.

Mi az a levédett ajánlat?

A levédett ajánlat egy olyan licitálási rendszer, melyben a megbízott automatikus licitálási rendszerünk licitál Ön helyett. Önnek nincs más dolga, mint meghatározni a maximum összeget, melyet az adott termékért adományozna. Ezt az összeget írja be a terméklapra, az Ide írja az ajánlatát mezbe!

Aukció meghosszabbítása! 

Ha egy felhasználó licitet tesz az utolsó 60 másodpercben, az aukció autómatikusan 120 másodperccel meghosszabbodik. 

Hogyan licitál a gép?

Az árverés során a számítógép az Önnek legkedvezbb módon licitál. Elször a minimális összeget ajánlja fel a vásárláshoz. Amennyiben a termék minimáláras, a gép a minimálárat fogja ajánlani. Ezt követen az árverés során mindig a lehet legkisebb összeggel licitál a termékre. Az ajánlatot természetesen csak addig az összeghatárig teszi meg, amit Ön maximális összegként megjelölt.

Példa:

Tegyük fel, hogy az árverés befejezésének idpontjában nem tartózkodik internet közelben. Eldönti, hogy a kiválasztott termékért legfeljebb 1000 Ft –ot hajlandó adományozni, ezért az Ide írja az ajánlatát mezbe beírja az 1000 Ft –ot. Az árverésen a megszerezni kívánt tárgy kikiáltási ára 500 forint, ezért ebben a pillanatban Ön a nyertes licitáló. Ezt követen egy másik licitáló 600 forintra emeli az adomány összegét, ebben az esetben automatikusan a licitlépcsvel megnövekedett összeggel (pl. ha 100 Ft a licitlépcs) 700 Ft –os ajánlattal továbbra is Ön jelenik meg nyertes licitálóként egészen addig, amíg a licit meg nem haladja az Ön által korábban ajánlott 1000 Ft –ot.

Tehát

a) 1000 Ft -ig terjed áron Ön szerzi meg a kíván terméket, vagy

b) a licitálás meghaladja az Ön által adományozni szándékozott 1000 Ft –ot, így a termék végül valaki másé lesz. 

Hogyan tudom nyomon követni az engem érdekl aukciót?

Aukciófigyel

Amennyiben egyszerre több aukciót szeretne nyomon követni az aukciót adja hozzá a figyel listájához. 

Hozzáadás

Minden terméklapon talál egy Hozzáadás a figyel listához szöveget. Erre kattintva tudja felvenni a termékek. A felvett termék az Eltávolítás a figyel listából szövegre kattintva törölhet a listából. 

 

A felajánlás ellentételezéseként adott tárgy csak mindkét fél (az adományozó és az adományozott) beleegyezésével távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejezdött „aukció” esetén. 

A tranzakció lezárását követen a Felek között adományozási szerzdés jön létre.

A szerzdésben foglaltakat mind az adományozó, mind az adományozott köteles teljesíteni és betartani, vagyis az adományozott (vagy felajánló) köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron (adományon) az adományozó részére átadni, az adományozó pedig az adományozott szerzdésszer teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron (adományon) átvenni/igénybe venni. Amennyiben az adományozó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe az oldal adminisztrátoránál jelzi, az adminisztrátor jogosult az adományozó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni 

A felajánlás során, ha az adományozó licitje a legmagasabb - és az elérte a „minimálárat” -, mind az adományozó, mind az adományozott kötelezett a tranzakció teljesítésére.

Az adományozottnak és a (legmagasabb licitet adó) adományozónak az ajánlat megtételét követen (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidn belül, úgy az adományozott jogosult a jótékonysági célra felajánlott terméket újra aukcióra bocsátani.

Az Adományozó a jótékonysági céllal licitált és megnyert termék fejében felajánlott adományát 8 naptári napon belül utalja át a Noé Állatotthon Alapítvány OTP Banknál vezetett 11710002-20083777 számú számlájára, vagy paypal számlájára a felhasználónév feltntetésével.

Az adományozott a jótékonysági céllal felajánlott, az online piactéren meghirdetett adományok minségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelségéért nem felel, továbbá nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenrzéséért.

Személyes adatok védelme 

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsrangú követelmény, ezért az Admin a Felhasználó személyes adatait csak hatóságok részére a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetvé.

Reklamáció, kapcsolattartás

A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az info(kukac)noeallatotthon.hu email címre fogadjuk.Powered by WeBid © 2008, 2009 WeBid